Bedrijfsprofiel Viaster


Viaster: van verborgen talenten naar zichtbare professionals!

U denkt uw medewerkers te kennen? Wie goed bij hen dóórvraagt, ontdekt bij 80% van hen onbenut talent. Uw organisatie zit dus bovenop een ongekend grote bron aan ongebruikte kwaliteiten. Dit doorvragen naar talenten bij uw medewerkers is een vak apart, het vak van Viaster! Wij ontdekken niet alleen het latente potentieel in uw organisatie, maar wijzen ook de snelste weg naar een innovatieve inzet daarvan. Wie hiervan profiteren? Uw organisatie, uw klanten én uiteraard uw medewerkers.

Mensen matchen met hun mogelijkheden

Niet alleen uw bedrijf is voortdurend in beweging; uw medewerkers ook. Zij lezen, leren, studeren, ontdekken en willen altijd verder. Als u kans ziet met uw organisatie aan te sluiten bij die persoonlijke en professionele ontwikkeling, snijdt het mes aan twee kanten. Uw medewerkers voelen zich gekend, erkend en gewaardeerd. En uw organisatie benut hun ongekende potentieel voor de realisatie van gezamenlijke doelen. Kortom, mensen matchen met hun mogelijkheden. Dé kracht van Viaster.


Bezoekadres
Engbersstraat 8
7661 PH Vasse

Postadres
Engbersstraat 8
7661 PH Vasse

Telefoon: 0541-700247

E-mail: info@viaster.nl
Website: www.viaster.nl

KvK: 081490170000

Copyright © 2019 ROC B2B