01 mei 2018 Persen in de perskamer

Persen in de perskamer

De jaarvergadering 2018 van het ROC-b2b is een buitengewoon onderhoudende bijeenkomst geworden, mede dankzij het feit dat de aanwezigen net pasten in de perskamer van het Heraclesstadion én presentator Jan Medendorp iedereen humorvol bij de les hield tijdens de interactieve enquête. De uitslag daarvan betekende overigens een aardige pluim op de hoed van het bestuur.


Zoals al jaren gebruikelijk begon de bijeenkomst – dit maal onder het motto ‘Jubileren en Bijleren’ - met een presentatie van de bijeenkomsten van 2017 en een inzicht in de boekhouding van penningmeester Robert Heerze. De zaak bleek perfect op orde: op de totale begroting bleek er een slechts luttel bedragje over te schieten – een fraai staaltje financieel beheer als je rekent op het niet in te schatten innemend vermogen van de deelnemers tijdens de diverse bijeenkomst. De begroting 2018 zal een nog inspannender exercitie worden met een beoogd overschot van minder dan de helft van het hiervoor genoemde luttele bedragje. Verhoging van de deelnemersbijdrage is dan ook dit jaar niet aan de orde. Dat leverde Robert Heerze een applaus op, en het bestuur decharge.


Over het doel van de jubileumreis wilde voorzitter Hans Hammink nog niets kwijt, al ontviel hem de term ‘Brabantse nachten’. Mede met het oog op dit dure evenement drong hij er bij de deelnemers op aan de bijdrage vooral spoedig over te maken. ‘We houden ook dit jaar vast aan drie uitgangspunten: balans in de bijeenkomsten tussen business en pleasure, meer inbreng van de deelnemers en het stimuleren van onderlinge business’, aldus de voorzitter.


Bekijk hier het beeldverslag.


Copyright © 2021 ROC B2B