26 februari 2019 De waarheid van Jan Terlouw

De waarheid van Jan Terlouw

Ademloos stil bleef het een uur lang toen de 87-jarige Jan Terlouw, kernfysicus, oud-politicus en romanschrijver, de deelnemers van ROCb2b toesprak tijdens de bijeenkomst in Magna Porta op dinsdag 26 februari. Zonder enige hapering liet hij een wereldbeschouwing los, met heldere en onderbouwde stellingnames waar geen mens onderuit kan. Behalve dan Thierry Baudet van Forum voor Democratie, maar die riep dan ook ‘vreselijke woede’ op bij Terlouw. “Ik heb het alleen over feiten. Ik spreek waarheid”, was zijn boodschap over veiligheid, milieu, politieke macht en vertrouwen. Het touwtje uit de brievenbus is daar langzamerhand het symbool van geworden.


Terlouw begon zijn betoog voor de ca. 90 aanwezigen met de constatering dat het vandaag de dag nog nooit zo veilig is geweest in de wereld. Natuurlijk zijn er her en der aanslagen, maar de grote oorlogen die zijn eigen jeugd hebben beïnvloed doen zich niet voor.


Na het einde van het politieke klimaat van de zgn. koude oorlog – de val van de Berlijnse muur – deed zich een nieuw fenomeen voor: de verandering van het meteorologische klimaat. De aanzet tot de wereldwijde discussie hierover werd voorzichtig en met veel reserve ingegeven door het fameuze rapport van de Club van Rome. Wetenschappelijk onderzoek in de jaren daarna geeft bijna 100 % zekerheid dat het klimaat verandert door de CO2 uitstoot als gevolg van menselijk handelen. “CO2 laat zonlicht door, maar houdt warmte tegen, en zo wordt het constant een beetje warmer”, aldus fysicus Terlouw, die wees op de geweldige risico’s van een stijgend zeeniveau. “”Dat is geen bewering die door een politiek idee wordt ingegeven – ik houd me aan feiten, ik vertel de waarheid!”


“We leven op de pof van onze kinderen. En wie wil dat? Niemand toch? We moeten nu maatregelen nemen, en dat kúnnen we. De technologie is er. De vraag is vooral: is het betaalbaar?”, aldus Terlouw. En die financiering moet niet alleen van de burger komen, maar ook van de grote oliemaatschappijen die vele miljarden pompen in de exploratie van nieuwe olie- en gasbronnen. “Daarmee schuiven we de voor de hand liggende duurzame oplossingen voor ons uit. Het is aan de regeringen, de politieke macht, om hier een halt aan toe te roepen. Hoe? Door te zeggen: je besteedt nu het nodige aan onderzoek naar duurzaamheid, en anders komt je olie het land niet in”.


Dat zoiets niet eenvoudig is, realiseert Terlouw zich vanzelfsprekend terdege. Hij haalde het voorbeeld aan van de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting die direct van de baan was op de dag dat Unilever besloot het hoofdkantoor in Londen te laten. “Zo machtig zijn deze grote ondernemingen, maar de politiek moet zijn macht terugpakken”. En wat daar vooral voor nodig is, is herstel van vertrouwen. “Daar begint alles mee. Als we elkaar niet vertrouwen, komen we geen stap verder”, aldus Terlouw, gezeten voor een scherm dat een deur vertoonde met het touwtje uit de brievenbus ...

Copyright © 2021 ROC B2B