25 april 2019 We hebben iets met elkaar

We hebben iets met elkaar

Het jubileumjaar 2018 heeft geweldige momenten en een top jubileumfeest gekend. ‘We hebben écht iets met elkaar’, was de conclusie van ROCb2b voorzitter Hans Hammink op de jaarvergadering van 16 april jl. in het Polmanstadion. De vergadering werd bijgewoond door een vijftigtal deelnemers, die (daarnaast) uitkeken naar het agendapunt na de jaarvergadering: de ontmoeting tussen Juventus en Ajax voor een plaats in de halve finale van de Champions League.


Financieel was het jubileumjaar een aanslag op de kas, ‘maar het was dan ook een bijzonder jaar met goed bezochte activiteiten die hoog werden gewaardeerd. En het resultaat is toch dat er een vermogen resteert dat voldoende is om de continuïteit te waarborgen. Een indexatie van de jaarlijkse deelnemersbijdrage was dan ook niet nodig’, aldus penningmeester Robert Heerze. Hij wees er daarbij op dat de begroting voor dit jaar weer een kleine reservering laat zien. Dit alles was voor de vergadering voldoende om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.


Het komend jaar staat in het teken van duurzaam ondernemen en het stimuleren van onderling zakendoen tussen de deelnemers. Een eigen app zal daarbij ondersteunend zijn. “We zullen digitaal beter zichtbaar zijn, ook en vooral op uw smartphone. De website is nuttig, maar wordt voor het zakendoen te weinig gebruikt. De website blijft in de lucht, maar een app past meer in deze tijd’, aldus Hans Hammink.


Over het programma dit jaar riep de voorzitter op vooral aanwezig te zijn bij de opening van het Historisch Festival op vrijdag 10 mei, en bij de bijeenkomst met MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof na de zomervakantie. Veder zal blijvend gebruik worden gemaakt van klankbordgroepen van deelnemers, die suggesties en wensen kunnen uiten voor bijeenkomsten zoals de Ladies Day. Dat het allemaal de instemming had van de deelnemers bleek uit het afsluitend applaus voor bestuur en (apart) evenementenorganisator Siegfried Steen.

Copyright © 2023 ROC B2B