22 april 2019 Eigen app van ROCb2b

Eigen app van ROCb2b

Bestuurslid communicatie Richard Holsink introduceerde op de jaarvergadering de eigen app van het ROCb2b. ‘Voor onderling zakendoen is een optimale onderlinge communicatie noodzakelijk, direct op de telefoon. De website wordt daar in onvoldoende mate voor gebruikt’, aldus Richard.


De app wordt nog voor de zomervakantie ‘vrijgegeven’ nadat in een volgende bijeenkomst uitvoerig aandacht zal worden besteed aan alle mogelijkheden. Richard Holsink lichtte wel alvast een tip van de sluier op: ‘je kunt je gemakkelijk aan- en afmelden voor bijeenkomsten, activiteiten worden direct in je agenda geplaatst, de app geeft een totaal overzicht van de deelnemers mét foto, en alle gegevens staan op één scherm. Als het secretariaat niet over een foto beschikt, kun je die er zélf ook inzetten’.


De app biedt verder de mogelijkheid de deelnemers te attenderen op nieuws door middel van pushberichten – een handigheid die de website niet kent. Deelnemers worden zo snel en volledig op de hoogte gebracht van bijeenkomsten, nieuws en andere zaken.

Copyright © 2021 ROC B2B