20 april 2016 Levendige jaarvergadering 2016

Levendige jaarvergadering 2016

De jaarvergadering 2016 van 19 april in het Theaterhotel is buitengewoon levendig verlopen. Het slotitem op de agenda over de invulling van het jaarprogramma leverde een vruchtbare discussie op met de aanwezige deelnemers. Voorkeuren voor de wijze waarop (feestelijke) bijeenkomsten zouden moeten verlopen en voor de samenstelling van het deelnemersbestand vlogen over en weer, overigens zonder dat wederzijds begrip voor soms zeer tegengestelde opvattingen geweld werd aangedaan. Voorzitter Hans Hammink was – terecht – tevreden met het getoonde engagement en de aangedragen suggesties voor het gevarieerde jaarprogramma.


Zoals gebruikelijk startte de vergadering met een overzicht van 2015 in beeld, dat nog eens de variatie in het programma onderstreepte. Het gaat bij het ROC b2b dan ook vooral om ‘lachende gezichten, ontmoeten en netwerken’, aldus de voorzitter die kon constateren dat 2015 weinig verloop onder de deelnemers had laten zien. ‘We hebben oog voor elkaar, en branchebescherming weegt nog altijd zwaar’, was zijn conclusie.


Over die bescherming ontstond aan het eind van de vergadering een pittige discussie, waarbij de een zich afvroeg wat het ROC hem zou brengen als hij ‘drie concurrenten zou aantreffen – dan ga je toch kosten en opbrengsten tegen elkaar afwegen’. Anderen meenden dat branchebescherming niet meer van deze tijd is en dat het er veel meer om gaat dat deelnemers bij elkaar passen, ongeacht wat ze doen. De mogelijkheid werd geopperd dat kandidaat-deelnemers voortaan worden voorgesteld met de mogelijkheid om gemotiveerd en ernstig bezwaar in te brengen.


De website www.roc-b2b.nl was hard aan vervanging toe, aldus voorzitter Hammink. Vooral het aanmelden voor activiteiten en bijeenkomsten bleek voor velen te ingewikkeld, en al te vaak moest de hulp van Siegfried Steen worden ingeroepen. De nieuwe website – zelfde adres – is toegankelijker. Inmiddels hebben de deelnemers een e-mail ontvangen met hun toegangscode – zo niet, dan dient men even contact op te nemen met Siegfried: s.g.steen@gmail.com.


Financieel staat het ROC b2b er goed voor. ‘We letten scherp op de kosten maar goede kwaliteit staat voorop’, aldus de voorzitter, ‘om die reden zijn we bijvoorbeeld helemaal digitaal gegaan: alle uitnodigingen en verslagen komen per email, dat scheelt enorm in drukkosten en porti’. Hij constateerde ook dat er overal meer businessclubs komen. ‘Ons ROC weet zich daarin te onderscheiden omdat we een totaalconcept hanteren: u hoeft nooit bij te betalen, u krijgt nergens een afgepast aantal muntjes. Bovendien stellen wij gunnen boven cijfers, we weten elkaar te vinden en we stellen stabiliteit boven verloop’, zo was zijn credo.

Copyright © 2021 ROC B2B