20 april 2016 Begroting en programma 2016

Begroting en programma 2016

De cijfers over 2015 bevestigden de jaarrede van de voorzitter: de inkomsten stegen iets boven de begroting, en de kosten bleven daar onder, zodat de begrotingsdoelstelling ruim was behaald en er geen aanleiding was voor contributieverhoging. Dat was overigens voor de aanwezigen geen verrassing: ze hadden de nota van penningmeester Robert Heerze al op de mat gevonden ...
Ook de begroting voor 2016 laat een klein overschot zien, waarvan de voorzitter de verwachting uitsprak dat dit nog wel iets groter zou worden. Al met al was dit voor de zaal aanleiding om het bestuur met applaus te dechargeren voor het gevoerde beleid.


Het programma 2016 heeft o.m. als uitgangspunten: meer deelnemers uit nieuwe branches, programma diversificatie en meer inbreng van de deelnemers. ‘De deelnemers kunnen aan dit programma bijdragen door nieuwe deelnemers aan te brengen en het ROC dus uit te dragen. Doe mee aan klankborden’, aldus Hans Hammink, ‘kom erbij’. Zijn vraag naar onderlinge business leverde een aantal reacties op die hem aangenaam verraste, ‘maar inderdaad: daarom zijn we bij elkaar’. Verder riep hij op om vaker de partners mee te nemen naar bijeenkomsten, omdat dat de unieke sfeer van het ROC kenmerkt. Verder herhaalde hij dat het ROC b2b ‘onafhankelijkheid als ‘unique selling point’ handhaaft, ook in de mogelijke, incidentele samenwerking met andere businessclubs. En tot slot benadrukte hij dat het bestuur in de keuze van te ondersteunen doelen zich vooral laat leiden door een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


De discussie aan het eind van de vergadering over de invulling van het programma leverde een aardige serie suggesties op. Minder lang aan tafel zitten en langer op de dansvloer, was een veelgehoorde suggestie. “Geen dure artiesten, maar gewoon lekkere muziek’, was een helder voorstel. Anderen vroegen om geen cryptische omschrijving meer van de programma’s van de Ladies Day en de Men’s Day. Hans Hammink verdedigde dit met de stelling dat het bestuur op die wijze wil voorkomen dat deelnemers ‘onderweg gaan instappen, en dat is niet aardig tegenover degenen die wél het hele programma meedoen’. Een andere wens die verschillende deelnemers naar voren brachten was een korte(re) reistijd naar de bestemming, en om handhaving van de aangekondigde datum. Ook meer bedrijfspresentaties worden op prijs gesteld.


Voor wat betreft dat laatste, het bestuur bedient u op uw wenken: 24 mei naar Kees Smit Tuinmeubelen!

Copyright © 2021 ROC B2B