07 april 2017 Informele ontmoeting met B & W valt uitstekend

Informele ontmoeting met B & W valt uitstekend

De informele lunchontmoeting met het voltallige College van Burgemeester en Wethouders op dinsdag 28 maart is de ruim 70 deelnemers uitstekend bevallen. Veel meer dan bij eerdere bijeenkomsten kwam het tot discussies over ondernemerswensen en overheidsbeleid. De bijeenkomsten in het verleden bleven vaak steken bij uiteenzettingen door de wethouders en een enkele vraag van de ROC’ers.


Burgemeester Arjen Gerritsen (‘ik ben de niet meer zo nieuwe burgemeester van Almelo’) begon de bijeenkomst met een heldere visie op de functie en ontwikkeling van de stad, waarin hij nadrukkelijk inging op de rol van ondernemers. ‘Hun belang is niet alleen die van motor van de economie van de stad, bron van werkgelegenheid, maar ook de kracht achter de evenementen die een stad leefbaar maken. Die rol wordt vaak onderbelicht, maar sponsoring is ongelofelijk belangrijk omdat evenementen de sfeer brengen waar een stad niet zonder kan’. De burgemeester had tevoren alle aanwezige deelnemers persoonlijk begroet, waarbij hij een verbluffend herinneringsvermogen voor namen aan de dag legde...


Het uitstekende lunchbuffet op de 19de verdieping van het stadhuis – het Atelier met zijn prachtige uitzicht over de wijde omgeving van Almelo – werd gevolgd door een serie discussies met de verschillende wethouders aan praattafels en zitjes. Per tafeltje stond het onderwerp van discussie vermeld, waarmee het de deelnemers terstond duidelijk werd met welk onderwerp ze voortaan naar welke wethouder kunnen stappen. Vooral de wethouders Javier Cornelissen (werkgelegenheid) en Alex Langius (economische zaken) trokken veel belangstelling.


Voorzitter Hans Hammink dankte het College voor de ruime gelegenheid die nu werd geboden voor een verdieping van de kennismaking. Overigens benadrukte hij daarbij dat meer zichtbaarheid van het College op de ROC bijeenkomsten ten zeerste zal worden gewaardeerd, in de erkenning dat de dinsdagavond – de vergaderavond van de Gemeenteraad – altijd een probleem zal opleveren. ‘Maar er zijn meer gelegenheden om ons te bezoeken’, hield hij burgemeester Gerritsen voor, met de overhandigen van een sculptuur als symbool van ‘samenwerking’. En op die uitnodiging konden burgemeester en wethouders alleen maar ‘ja’ zeggen.


Naar de foto’s

Copyright © 2021 ROC B2B