14 april 2017 Decharge en applaus voor ROC bestuur

Decharge en applaus voor ROC bestuur

De ca. 50 aanwezige ROC deelnemers hebben op de jaarvergadering van dinsdag 11 april bij Tibbe in Mariaparochie het beleid van het ROC-bestuur over 2016 met applaus goedgekeurd. Voorzitter Hans Hammink nam het dankbaar in ontvangst na de presentatie van een beeldverslag en de jaarcijfers, die een overschot lieten zien van duizend euro. ‘Het was een jaar van genieten, lachende gezichten, ontmoeten en netwerken’, aldus de voorzitter.


‘Voor de deelnemers willen we ons manifesteren met hoogwaardige sprekers, kwaliteit, toetreding van nieuwe deelnemers, dingen steeds anders doen en oog hebben voor elkaar. We weten best dat sommige sprekers minder publiek trekken, maar omdat ze van hoge kwaliteit zijn nodigen we ze to?ch uit. Tegenover die kenmerken staan achter de schermen zaken als actief besturen, inspraak van deelnemers in het programma, me?e?r business en nieuwe deelnemers centraal’. Hans Hammink noemde het ROC typerend door zijn totaalconcept: “Bij ons betaal je maar e?e?n keer, en dan komen we verder niet met rekeningen langs. We vinden gunnen belangrijker dan cijfers, we moeten elkaar weten te vinden en een stabiele organisatie is belangrijker dan verloop’.


Stabiliteit begint met een zorgvuldig toetredingsbeleid, benadrukte hij. ‘We hebben niets aan nieuwe deelnemers die na e?e?n jaar al afhaken. Als iemand een nieuwe deelnemer wil introduceren, laat hij die dan eerst een paar keer meenemen naar de bijeenkomsten, dan weet je waar je aan begint’.


Met de kosten goed in de hand is de begrotingsdoelstelling gerealiseerd met goed bezochte en hoog gewaarde bijeenkomsten, concludeerde hij. Het heeft geleid tot een vermogen nu van ruim € 70.000, een bedrag dat de continui?teit zeker stelt met een jubileumjaar in 2018 in het vooruitzicht. Er is in elk geval geen aanleiding om de jaarbijdrage te verhogen.


Als gevolg van de discussie op de jaarvergadering van 2016 is de branchebescherming losgelaten – de deelnemers spraken toen uit dat men vertrouwt op eigen kracht en diversiteit. Ook past dat in de ruimere inbreng van deelnemers in onderdelen van het jaarprogramma zoals de Ladies Day en de Men’s Day. ‘De klankbordbijeenkomsten zijn daarbij van groot belang’, aldus de voorzitter die de deelnemers opriep zich voor deze bijeenkomsten aan te melden, potentie?le nieuwe deelnemers voor te dragen en mee te nemen naar bijeenkomsten en overal het ROCb2b uit te dragen. ‘Maar het belangrijkste is altijd en overal: er gewoon zijn!’, zo besloot hij zijn jaarrede.


Naar de fotoreportage


Copyright © 2021 ROC B2B